เกี่ยวกับเรา

Fiora Clinic

Fiora Clinic

คลินิกเสริมความงามครบวงจร

โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาณด้านผิวหนัง ความงาม

ฟิออร่าคลินิกบริการ ปรับรูปหน้า โบทอก และ ฟิลเลอร์ ร้อยไหม เลเซอร์ ฉีดผิว โดย หมอเพชร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและความงาม จาก วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และยังได้รับ วุฒิบัตรเฉพาะทางการฉีดโบทอก..ฟิลเลอร์ จากประเทศ-อเมริกา

ฟิออร่าคลินิกบริการ ปรับรูปหน้า โบท็อก ฟิลเลอร์ ร้อยไหม เลเซอร์ ฉีดผิว โดย

นายแพทย์ ชัยรัตน์ เสริมศิลป์ (หมอเพชร)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและความงาม
  • Master degree of cosmetic Dermatology (ผิวหนังความงาม)
    วิทยาลัยแพทย์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Fellowship of cosmetic Program at Mount Sainai hospital University of Miami
    ประเทศ สหรัฐอเมริกา
  • รับรางวัลจากบริษัท กัลเดอร์มา ผู้นำเข้าฟิลเลอร์ เรสทิเรน ประเทศไทย Premium Clinic
    Restylane Filler 2018
  • ดาราและเซแลปมากมายที่ไว้วางใจในการฉีดฟิลเลอร์

ทั้งยังติดอันดับ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการฉีดฟิลเลอร์ดีที่สุดจาก

เว็ปไซต์ TopBestBrand และ Thaitop Clinic

Our Doctor

แนะนำคุณหมอ

นายแพทย์ ชัยรัตน์ เสริมศิลป์ (หมอเพชร)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและความงาม จาก วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และยังได้รับวุฒิบัตรเฉพาะทาง การฉีดโบท็อก..ฟิลเลอร์ จากประเทศ-อเมริกา