fbpx

ลดไขมันด้วยความเย็น

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ช่วยสลายไขมันแบบเห็นผลรวดเร็ว ไม่ต้องผ่าตัดให้เจ็บตัวและมี ความปลอดภัยนั่นก็คือการลดไขมันด้วยวิธีการใช้ความเย็น โดยจะใช้ความเย็นในระดับ -11°C ถึง -13°C เพื่อทำให้เซลไขมันใต้ชั้นผิวหนังแข็งตัวเป็นผลึก หยุดทำงานและตายไป หลังการรักษาเซลไขมันที่เป็นผลึก จะค่อยๆถูกขับออกไปทางระบบน้ำเหลือง ส่วนเซลไขมันที่เหลือจะทำการเรียงตัวกันใหม่ส่งผลให้ชั้นไขมัน บางลง